Welkom op de website van Zorggroep Hilzijn

Soms gaat het niet vanzelf…

Gedurende deze momenten biedt Zorggroep Hilzijn graag een helpende hand. Wij staan ten allen tijde voor u klaar als ondersteunende, adviserende en begeleidende factor.

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van zorg en begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen binnen de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en/of LVG problematiek (licht verstandelijk beperking).

Ieder persoon heeft een unieke identiteit en hulpvraag, dit is ons uitgangspunt.

Dat maakt ons Zorggroep Hilzijn, zorg mét een beetje meer.

De bestaansreden van de organisatie is om kleinschalige zorg zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor hulpbehoevenden in onze samenleving. Dat wil zeggen dat kinderen, jongeren en volwassenen een plek hebben waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontplooien.

Wij bieden aan iedere persoon een bijdrage aan extra ondersteuning en aandacht die het individu nodig heeft.

Laten we alles wat erin zit, er optimaal uithalen!

Wij wijzen u de weg en gaan zo nodig met u mee…

Hilde Mesman